De Hezenberg: ook een retraitecentrum

De Hezenberg als retraiteplek. Het was al wel zo, maar ze (Gerrit Heuver c.s.) wilden het deel ‘bezinning en retraite’ een nieuwe impuls geven. Een eigen ruimte, dagelijkse gebeden, thematische retraites en een netwerkplek voor christelijke spiritualiteit en levenskunst. Naast een plaats van heling dus ook ook een plek waar je je kunt bezinnen op de inspirerende kant van van het leven. Een helende spiritualiteit en een plaats voor de gezonde spiritualiteit; levenskunst.

Er is een groep gevormd die maandelijkse/jaarlijkse bezinningsactiviteiten gaat organiseren en/of faciliteren. We willen vooral een netwerk-, bezinnings- en ontmoetingsplek zijn voor individuen, groepen en bewegingen in de regio van Hattem en Nederland. Zelf fantaseer ik al over een ‘Spiritualiteits Fair’ op het landgoed waar alle bezinnings- en retraite centra zich jaarlijks presenteren met hun activiteiten en mogelijkheden. De andere poot is bedoeld voor de mogelijkheid van (individuele) retraites door het hele jaar heen. Een eenvoudige ondersteunende structuur, een dagelijks ochtend- en avondgebed en een gastvrouw/heer (Retraite). Voor dat laatse willen we in de stijl van De Herberg en Kasteel Slangenburg ongeveer 60-80 gastvrouwen/heren/paren die de gastvrijheid hiervan willen vormgeven (info). Op retraite heeft altijd iets te maken met verlangen. Dat hoeft lang niet altijd met met een gelovige zoektocht van doen te hebben. Zelf heb ik in de context van de christelijke retraite het als volgt omschreven: