Zingevingsboerderij

(Bron)Meeste potentie voor zingevingboerderij, wellnessboerderij en stadsboerderij

De multifunctionele landbouw blijft op zoek naar nieuwe richtingen waarin zij zich verder kan ontwikkelen. Op dit moment lijken nieuwe concepten als de ‘zingevingboerderij’, de ‘wellnessboerderij’ en de ‘stadsboerderij’ de meeste potentie te hebben. Zij sluiten expliciet aan bij maatschappelijke behoeften en marktvragen en zijn relatief eenvoudig te realiseren. Dat blijkt uit een inventarisatie van Wageningen UR Livestock Research.
Recent onderzoek heeft aangetoond dat er in de diverse bestaande sectoren binnen de multifunctionele landbouw nog flinke groei mogelijk is. De vraag die in dit rapport centraal staat, is of er naast de al bestaande sectoren ook nieuwe mogelijkheden, nieuwe vormen van multifunctionele landbouw in het verschiet liggen, die economisch en sociaal potentie hebben en die, eventueel met ondersteuning vanuit de Taskforce Multifunctionele Landbouw (TMFL), verder zouden kunnen uitgroeien tot een volwaardige deelsector.

Conclusies

  • De ‘zingevingboerderij’, de ‘wellnessboerderij’ en de ‘stadsboerderij’ lijken op dit moment de meeste potentie te hebben.
  • De zingevingboerderij biedt mogelijkheden tot retraite of zingeving op de boerderij, bijvoorbeeld door het inrichten van een stiltecentrum of een kapelletje.
  • Op de wellnessboerderij biedt men wellnessarrangementen aan. Deze dienst is niet heel nieuw, maar er is ook nog niet sprake van een gesettelde deelsector.
  • De stadsboerderij ten slotte combineert boerderijfuncties met allerlei stadsfuncties, zoals sportfaciliteiten, gezondheidscentra, ontmoetingsplekken, horeca etc.

Andere relatief nieuwe vormen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn:

  • de ‘adoptieboerderij’, het aangaan van nieuwe relaties van ondernemingen met burgers, bijvoorbeeld in de vorm van burgerinvesteringen in de onderneming met als ‘rente’ producten of diensten van de boerderij;
  • de ‘actieboerderij’, gericht op jongeren die steeds nieuwe activiteiten en uitdagingen zoeken, met nieuwe gadges, technologieën en communicatiemogelijkheden, inspelend op hippe trends;
  • de ‘strafboerderij’: de combinatie van landbouw met misdaadpreventie of strafuitvoering;
  • de ‘waterboerderij’: het combineren van agrarische productie met verschillende watergerelateerde functies zoals drinkwaterwinning, retentie, zuivering, klimaatbestendig inrichten van gebieden.

Aanbevelingen
Om de opkomst van zulke nieuwe economische dragers verder te stimuleren hebben ondernemers behoefte aan kennis, experimenteerruimte en subsidies.

Zie voor meer informatie het rapport Nieuwe diensten in de multifunctionele landbouw

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s