Geestelijk begeleider

Ja; ik ben opgeleid om mensen te helpen om de Goddelijke werk-elijkheid in hun eigen leven te onderscheiden(Geestelijke Begeleiding). Maar wat dat dan precies is vind ik heel moeilijk uit te leggen. Als je bij mij bent geweest durf je misschien iets beter op eigen benen het donkere bos door te gaan en/of bepaalde keuzes te maken. Vertrouwend dat we gered zijn… En gevoeliger voor het verborgen kompas in alles. Ik ben ‘gewijd’ en lid van de beroepsvereniging geweest. De opleiding heeft mij bijzonder veel goeds gebracht. Op dit moment beschouw mij even niet meer competent genoeg om mij te afficheren als geestelijk begeleider.

Uit de studiegids van mijn opleiding:

1939857_891166764236451_3697921613487877907_nWaarom een Geestelijke Begeleiding?

Mensen kunnen in de loop van hun leven worstelen met vragen naar de zin ervan. Ieder mens verlangt ernaar liefde te geven en te ontvangen. Groeien naar het besef dat God je bemint zoals je bent, stuit menigmaal op innerlijke grenzen en soms weerstand. Onwetendheid, verwarring, levensstijl en/of ‘ego’, maar ook een negatief zelfbeeld, het gevoel dat men niet is zoals men zou moeten zijn kunnen hindernissen vormen bij het groeiproces. Zulke ‘hindernissen’ zijn mogelijk heilige vuurovens voor de werking van God.
Als mensen worstelen met vragen over de zin van het leven, over bidden, de relatie tot God, relaties met anderen willen vormgeven vanuit hun religieuze bewogenheid, of dorre tijden in hun geloofsleven ervaren, kan een geestelijk begeleider – vanuit kennis over en ervaring van het spirituele proces – specifieke en gerichte ondersteuning geven.

Wat beoogt de opleiding Geestelijke Begeleiding?

De opleiding Geestelijke Begeleiding leert studenten anderen te begeleiden in hun relatie tot God. Vanuit de kennis van de christelijke traditie van spiritualiteit en mystiek leert de cursist:
• geestelijke begeleiding en spirituele groeiprocessen in een theoretisch kader te plaatsen;
• de theoretische kennis te vertalen naar praktische richtlijnen;
• in een begeleidingssituatie, luisterend en interveniërend, bij de ander het bewustzijn van de relatie met God te verhelderen en te ontwikkelen;
• momenten van kritische reflectie te integreren in de praktijk van de begeleiding;
• de bewegingen van God te onderscheiden in de context van de menselijke motivaties;
• te kijken naar eigen opstelling, mogelijkheden en beperkingen en hoe daar als begeleider adequaat mee om te gaan.

Een verhaal over een man die de woestijnader abba Poimen bezoekt:

Toen begon de vreemdeling te spreken uit de Schrift en over geestelijke en hemelse zaken. Maar abt Poimên wendde het gelaat af en gaf hem geen antwoord. Bemerkend dat hij niet met hem sprak, ging hij terneergeslagen heen en zei tegen de broeder, die hem gebracht had: ‘Voor niets heb ik heel die reis gemaakt. Want ik ben bij de grijsaard geweest, maar zie, hij wil niet met me spreken’. De broeder ging daarom naar abt Poimên en zei hem: ‘Abba, ter wille van u is deze grote man gekomen, die zo een faam in zijn land geniet. Waarom hebt u dan niet met hem gesproken?’ De grijsaard antwoordde hem: ‘Hij komt van boven en spreekt hemelse taal. Ik echter ben van hier beneden en spreek aards. Had hij mij gesproken over de hartstochten van de ziel, dan zou ik hem wel geantwoord hebben. Maar als het over geestelijke dingen gaat, ja, daar weet ik niets van’. De broeder ging dus naar buiten en zei tot hem: ‘De grijsaard spreekt niet licht over de Schrift. Maar als men spreekt over de hartstochten van de ziel, antwoordt hij’.

Zie ook hier en hier en hier

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s