Een reactie van een reformatorische goede bekende; predikant

Deze persoon werkt nog niet met een computer / had de reacties, op een print, er met de hand bijgeschreven / geef ze dus op dezelfde wijze weer.

Zondag 1
Vraag 1: Wat is uw enige troost in leven en sterven?
Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus. Want Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald…..

Ik was gedoopt, opgevoed, gepokt en gemazeld en doordrenkt van deze offer- en bloed-theologie. Wat “bloedtheologie”?! Lees I Cor. 6: 20 Heel de kerk leeft bij het Lam: Openbaring: Die haar gekocht heeft door Zijn bloed .. Gij zijt duur gekocht! Maar echt aansprekend vond ik dat niet. Natuurlijk hoorde ik wel van Herman Wiersinga en later Kuitert maar die gingen in hun ‘vrijzinnigheid’ iets te ver voor mij. Maar de twijfel / ambivalentie bleef… Van binnen stond me die ‘God der wrake’ tegen. Maar was dat de ‘ergernis’ van het Kruis? Er kwamen vragen zoals:

> Die ‘schuldoffercultus’ spreekt die mij aan? Inspireert dat mij?
> ‘Moest’ hij betalen aan God voor mijn/ons leven; wilde God een offer? Nee! God gaf Joh. 3; 16
> Zo erg waren die zonden toch ook weer niet van mij? Zijn dat doodstraf-zonden? Doe niet zo soft! Zie de wereld om je heen en je kijkt in de spiegel. Wij zijn vijanden van God . Lees Genesis
> Wil/Moet God bloed zien? Wil hij zijn eigen zoon offeren? Heeft Hij dat nodig om mij te vergeven? Hij is toch geen Baal?
> Heb ik dan te weinig zondebesef? De Bijbel noemt ons goddelozen, vijanden van God, ” kinderen des toorns”
> is God dus voor de doodstraf? Jazeker. Dat blijkt overal in het O. en N.T.

In mij zijn deze vragen nog steeds niet bevredigend beantwoord. In de kerk zijn er nog zo ontzettend? veel liederen, gebeden en preken die ‘impliciet’ of expliciet dit zo vertellen. In ieder geval heeft de PKN in zijn belijden hier nooit afstand van genomen? Ze zou geen Kerk van Christus meer zijn De evangelisch theoloog Brian Mclaren “evangelischen” eindigen in de vrijzinnigheid heeft er wel flink afstand van genomen. “evangelisch” eindigt in religieus humanisme! En zal zo wereldveroverend zijn en goede maatjes met Islam etc.En ik? Deze vragen zijn mijn emotionele verwarringen als ik naar God kijk. Wie is hij, hoe kijkt hij naar ons? Wat wil hij van mij? Dat beeld van die God die een mensenoffer eist verward mij. Ik durf niet te kiezen. wat kiezen! Zullen wij God voorschrijven hoe het is? Leef uit de wondere “keuze” dat je in een goed Hervormd gezin bent opgegroeid. Er zijn zoveel teksten in de bijbel (OT / Paulus / Hebreen) die deze wijze van kijken ‘bevestigen’ en er zijn zo weinig theologen die deze wijze van kijken expliciet afwijzen. Ik merk dat ik blij zou zijn als het zou blijken een ketterij te zijn…. Ik durf mij voor het eerst zo duidelijk uit te spreken; het beangstigt mij.. Ik wil toch wel heel graag een bijbels / orthodox gelovige zijn… De woorden als schuld/ straf / betaling / bloed / verzoening / zoenoffer / vergelding / satisfactie / plaatsbekleding gieren door m’n hoofd(= Anselmus?).

Ja; ik wil antwoorden van die vrienden van mij… Maar dan moeten het wel in de eerste plaats existentiële/personale antwoorden zijn. Moet dat? Daarna mogen ze in gesprek gaan met hun eigen gemeenschap / traditie en tenslotte mogen ze ook nog theologen zijn. Ik ben benieuwd. Ik heb ze gevraagd de omvang van een blog aan te houden. En liefst met illustraties.

De intentie en richting van deze reactie is heel duidelijk. Blijf bij wat je geleerd is. De dood van Jezus als schuldoffer.. Wat mij betreft wil ik daar best bij blijven (….?) maar niet nadat ik mij in gesprek heb gewaagd met mijzelf, de tradities en de bijbel. Ik proef bij een theoloog en exegeet als N.T. Wright  veel meer een vragen en onderzoek naar wat er nu werkelijk staat. Deze reactie overtuigt mij dus nog niet.

N.T. Wright Justification

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s