Studie van Spiritualiteit 1: Kees Waaijman

In zijn afscheidsrede als hoogleraar Spiritualiteit aan de Radboud Universiteit probeerde Kees Waaijman samenhang en focus te creeren in de studie van spiritualiteit. Ik heb zitten smullen; zoals altijd bij hem. Ik beschrijf zijn model aan de hand van letterlijke citaten:

‘In de klassieke oudheid bestaan drie reflectievormen die zich bezighouden met de goddelijke werkelijkheid. Zij verschillen naar gelang zij zich voltrekken in het element van de muthos, de praxis of de logos. Zij zijn één voorzover zij gericht zijn op de goddelijke werkelijkheid.
De eerste vorm van theologische reflectie is die van de dichters, ‘de ouden die lang vóór onze generatie en als eersten over het goddelijke hebben nagedacht (de eerste theologen)’.
De tweede vorm van theologie realiseert zich in de praxis, eusebeia genaamd, in het La- tijn pietas. De theologische articulatie van de vrome praxis beperkt zich doorgaans tot verklaren, plausibel maken en legitimeren. Zij is aetiologisch van aard.
De derde vorm van theologie is die van de filosofen, die zich voltrekt in het element van de logos. Logos is het vermogen de rationele samenhang (zin, wetmatigheid, logica) van iets te doorzien en te verwoorden. Theologie is binnen dit perspectief redelijk denken en spreken over het goddelijke.

De drie beschreven vormen van theologia verwezenlijken weliswaar zichzelf in drie verschillende elementen – muthos, praxis, logos – in feite komen ze elkaar voortdurend tegen: de vrome praxis.(7)’
Vertaald in de moderne (theologische) wetenschappen ziet dat er dan zo uit:

Muthos= links / Logos= boven / Praxis= onder

Waar het nu om gaat is dat spiritualiteitswetenschappen zich ‘
concentreren zich op de kern van de spiritualiteitswetenschap en hielden tegelijk het oog gericht op de volle breedte van de geleefde spiritualiteit.'(30). Centraal staat dus weer de geleefde spiritualiteit. Inter-, intra-  en extradisciplinair onderzoek staat ten dienste van de verheldering van die geleefde spiritualiteit.

Een gedachte over “Studie van Spiritualiteit 1: Kees Waaijman

  1. Pingback: Tip? Handboek Christelijke Meditatie | Rinie Altena

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s