H.F. Kohlbrugge en K.H. Miskotte over ‘geloven’

H.F. Kohlbrugge in een preek over Romeinen 7:14

“Lang heb ik volgehouden, om met de Wet in eigen hand tot de volkomenheid te geraken, en ten bloede toe te strijden; maar ik zonk daarbij steeds dieper, en waar ik niet dieper kon, maar ver beneden den duivel verzonken lag, daar, in mijne radeloosheid en verlorenheid, is mij de Heere ontmoet en heeft mij gezegd: ‘Zoo als gij zijt, zijt gij Mij Heilig, – niets daarvan af, niets daartoe!’ Dat was mij onverwacht! Dat was in mijne gedachten niet opgekomen! Ik zag een Lam ter Rechterhand der heerlijkheid. Daar heb ik afstand gedaan van Wet, van Heiligheid, van mijn weten van goed en kwaad, van mijn Wedergeboren-, Bekeerd-, Vroom-zijn, van mijn God-kennen, God-beschouwen, van alle Godsvrucht, van alles wat vlees heeft, geeft en werkt, – en nu is mijn enig heil in de hoogte en de diepte: ‘Met ons God’.”

K.H. Miskotte

En toen, zo plotseling als de bliksem in een zwoelen nacht voor den slapeloze verborgen velden open en bloot legt – heeft het als een groot licht in mij gestaan, en het zal mij nimmermeer verlaten: je hebt je vroomheid nog niet geofferd, jij wilt de verborgen omgang beginnen, in jouw bewustzijn moet de oplossing zijn en in jouw ziel de vrede en de genieting – en in dien eigen oogenblik is er in mij iets gebroken en de de verborgen Omgang begon? – nee natuurlijk niet – maar een weten dan van dat Allerbeste? neen, dat juist niet – maar dit is er gebeurd , dat God mij tot in de diepten van mijn hart heeft geprent Zijn wonder: de Omgang is, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde, weet nu, eens vooral, dat je ’t niet hoeft te weten, voel nu, eens en voorgoed, dat jet ’t niet hoeft niet te voelen en dat het er toch is, de goddelijke Tegenwoordigheid en dat Zijn trouw en Zijn erbarmen zo eeuwig is als Zijn Wezen. En hier is de vrede, die alle verstand  te boven gaat. Het regent zegen in zielstreken, waarvan wij niet twen. Het ligt al in Hem, die leeft en aan mijn ziel leven geeft. Dit is het smartelijk teken der zalige verkiezing. Dit is het geloof met ervaring gepaard. 1946/100

met dank aan Wim Dekker

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s